Kate_Name_logo_sm
Original oil on canvas. ..
Size:107x170cm (42” x 66”)