Kate_Name_logo_sm
42×66” (107×170)

Oil on canvas.